Kliknutím zde se dostanete na rozcestník webových stránek
     Poradenství      Výzkum      Diagnostika      Terapie      Aktuality                                                                                                       O nás      Úvod

PORADENSTVÍ

Cílem poradenské činnosti je pomoc široké veřejnosti při hledání souvislostí mezi vznikem onemocnění, často bez zjevných příčinných faktorů, které mohou spočívat ve stavu vnějšího a vnitřního prostředí člověka.


Poradenská činnost je zaměřena na:

Analýzu stavu VNĚJŠÍHO prostředí, pomocí které lze snadno vyloučit přítomnost fyzikálně aktivních silových vysokofrekvenčních elektromagnetických polí, které primárně ovlivňují dynamiku částic prostředí, ve kterém se člověk nachází (interiér, exteriér), sekundárně ovlivňují dynamiku vnitřního prostředí člověka a tím i obranyschopnost imunitního systému.

Analýzu stavu VNITŘNÍHO prostředí, pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST monitorujeme dynamiku energetických procesů s cílem zjistit, v jakém základním přechodovém energetickém stavu se organizmus člověka právě nachází.

Syntézu stavu vnějšího prostředí jako možného příčinného faktoru změn dynamiky vnitřního prostředí lidského organizmu u některých druhů onemocnění při lékařem stanovené diagnóze (potvrzení nebo vyvrácení vlivu prostředí, jako zátěžového faktoru).

Ověření změn dynamiky organizmu na vnější podněty, např. terapii, stres, prostředí, pracovní nebo sportovní zátěž aj.)

Cena: 800,- Kč / hod.